Genom sitt skateboardåkande, har Janne och Johnny känt varandra i över 35 år. En vänskap som överlevt både trender och tårar. 2014 kulminerade deras gemensamma relation då Johnny fyllde 50 år och Janne, blott 49 år inser vad som är viktigt i livet. Eller? Hur skall det gå? De oberoende filmarna Christopher Sanitate & Klas Hjertberg har under 1 år följt de båda vännerna och resultatet är filmen INTE HELT 100.