• Inte Helt 100

    2 videos  |   Rent $4.99   |   Buy $9.99

    Den sanna berättelsen om skateboardåkarna Johnny Sandberg & Jan Loftén.

    Genom sitt skateboardåkande, har Janne och Johnny känt varandra i över 35 år.
    En vänskap som överlevt både trender och tårar. 2014 kulminerade deras gemensamma
    relation då Johnny fyllde 50 år och Janne, blott 49 år inser...